Ons ‘Huis van de Toekomst’.

In de achtertuin van het oude gemeentehuis in Lieshout is de realisering van een woonvoorziening voor een aantal bijzondere jonge mensen met een beperking inmiddels een feit. De 25 bewoners hebben hun intrek genomen en de sfeer in huis is geweldig.

Anders dan bij de meeste kinderen is het voor een ‘bijzonder kind’ een enorme uitdaging geweest om een goede plek te vinden als hij of zij het ouderlijke nest verlaat. Een prachtige plek in Lieshout dichtbij hun ouders is dan ook een unieke kans. Samen met Stichting ORO, die de woon- en zorgvoorziening exploiteert, de Woningstichting Wocom en de gemeente Laarbeek zijn we aan het werk om van Het Laarhuys, want zo hebben we het genoemd, een echt thuis te maken.

En al duurt zo’n proces lang het stelt ons in staat om naar de specifieke behoeften van deze bijzondere jonge mensen dit huis in te richten zodat het ook echt een thuis voor ze wordt. We hebben nog een aantal wensen voor de inrichting en aankleding van dit bijzondere huis en uw steun als donateur of vriend van het Laarhuys is daarbij onontbeerlijk. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom om het leven van onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

U kunt ook dit formulier invullen om vriend van het Laarhuys te worden.

U kunt ons financieel steunen door uw donatie over te maken op:

NL 20 RABO 0304876127 t.n.v. Stichting Laarhuys te Laarbeek.

Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw bijdrage.

 

Bestuur Stichting Het Laarhuys